Jednostka Realizujaca Projekt to zespół osób będący potencjałem technicznym, który będzie realizował wdrożenie projektu w zakładanym czasie i zakresie. JRP będzie wykonywała swoją pracę za pomocą odpowiednich procedur standaryzujących kluczowe procesy w zakresie: zarządzania, przetargów, zawierania umów oraz finansowo-księgowych.