Postępowanie: ZP.1.2024 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/909138

Postępowanie: ZP.2.2023 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Postolin i Parpary (ID 796464)

Postępowanie: ZP.2.2022 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.