Struktura zatrudnienia

  • Prezes Zarządu -Sławomir Kłopotowski
  • Główna Księgowa – Prokurent – Sylwia Ossowska
  • Kierownik Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej –  Jacek Wojtaś
  • Kierownik Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnej – Tomasz Machnicki
  • Kierownik Działu Usług Komunalnych – Sebastian Przybylski
  • Kierownik Działu Usług Mieszkaniowych – Lech Piotrowski