OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŻURAWIA – DŹWIGU SAMOJEZDNEGO

Ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Apelujemy do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum o powstrzymanie się od podlewania trawników, ogródków i upraw działkowych wodą z sieci wodociągowej, szczególnie w godz.19.00-23.00.

Gwałtowny wzrost rozbioru wody prowadzi do obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej, co może skutkować zakłóceniem ciągłości dostawy wody do odbiorców. Ograniczenie podlewania zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci i nie spowoduje przerw w jej dostawie. Ochrona zasobów wodnych jest Naszym obowiązkiem, a długotrwały brak opadów atmosferycznych wymusza racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. wybrało do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADCA AUDITORS Sp.  z o. o.

80-266 GDAŃSK, UL. Grunwaldzka 212

Zaproszenie do składania ofert na badanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

OGŁOSZENIE