OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. wybrało do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADCA AUDITORS Sp.  z o. o.

80-266 GDAŃSK, UL. Grunwaldzka 212

Zaproszenie do składania ofert na badanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

OGŁOSZENIE