Dbamy o jakość wody

Dbamy o jakość wody

Miasto Sztum jest zaopatrywane w wodę z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego. Podstawą zaopatrzenia jest sześć studni głębinowych, zmodernizowana w latach siedemdziesiątych stacja uzdatniania wody oraz zmodernizowana w tym samym czasie pompownia II-go stopnia. Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 245 m3/h.

Read More

Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

W 1997 r. została po modernizacji oddana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków w Sztumie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 5500 m3/d z możliwością przeciążenia do 6200 m3/d. Ścieki do oczyszczalni ścieków doprowadzane są siecią kanalizacyjną zbiorczą o długości 65,7 km do której podłączone są przykanaliki o długości 33.1 km. Na sieci znajduje się także 40 przepompowni ścieków o wydajności 10-360 m3/h.

Read More

Usługi komunalne i odbiór ścieków

Usługi komunalne i odbiór ścieków

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie przejęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Sztumie w oparciu o mienie ruchome przekazane w formie aportu. Ponadto PWiK Sztum posiada w nieodpłatnym użytkowaniu od UMiG Sztum, wysypisko śmieci w miejscowości Nowa Wieś o pow. składowiska 1,99 ha oraz 23 lokale użytkowe i halę targową w Sztumie.

Read More

PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstało z dniem 03.03.1993 roku, w wyniku podziału Na pozycje naszej firmy w dużej mierze składają się: ogromne doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra. Staramy się być postrzegani jako firma, prowadząca racjonalną gospodarkę. Poprzez wszelkiego rodzaju inwestycje, rozbudowujemy infrastrukturę techniczną wzbogacając majątek firmy o najnowocześniejsze urządzenia. Jednocześnie staramy się