PWIK Sztum

PWiK Sztum prosi o podawanie odczytu wodomierzy, do których inkasenci w obecnej sytuacji nie mają możliwości dotarcia i odczytania stanu.
Podanie aktualnego stanu wodomierza pozwoli prawidłowo rozliczyć zużycie wody w danym okresie rozliczeniowym, bez konieczności naliczenia opłaty według średniego zużycia wody.
W dniach od 14-17 kwietnia 2020 prosimy o podawanie stanów z miejscowości:
14-04-2020 (Wtorek) – Węgry, oraz ul. Żeromskiego w Sztumie
15-04-2020 (Środa) – Gościszewo, Zajezierze oraz ul. Polna w Sztumie
16-04-2020 (Czwartek) – Gościszewo Os. Pod Lasem, Zajezierze
17-04-2020 (Piątek) – Gościszewo, Gronajny

Stan wodomierza prosimy podawać na nr telefonu:
602-457-640
55-277-26-04

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem oraz jego gwałtownym rozprzestrzenianiem się informuje PWiK w Sztumie apeluje o ograniczenie do minimum wizyt
w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Mieszkańcy gminy i inni interesanci mogą załatwiać sprawy telefonicznie lub drogą mailową.

adres email: info@pwik-sztum.pl

Sekretariat: 55 277 22 14
Księgowość: 55 277 26 04

Dział Usług Wodociągowych 55-277-26-04
Dział Usług Komunalnych 55 640 32 22
Dział Usług Mieszkaniowych 55 640 33 32
Oczyszczalnia ścieków Sztum Pole: 508-065-183

Od dnia 16.03.2020 r. inkasenci PWiK Sztum nie będą pracować
w terenie. Stany wodomierzy można podawać telefonicznie pod
nr. tel. 513-054-608.

W pozostałych przypadkach zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstało z dniem 03.03.1993 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu oraz późniejszych przekształceń jednostki powstałej na bazie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zakładu w Sztumie.

Na pozycje naszej firmy w dużej mierze składają się: ogromne doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra. Staramy się być postrzegani jako firma, prowadząca racjonalną gospodarkę. Poprzez wszelkiego rodzaju inwestycje, rozbudowujemy infrastrukturę techniczną wzbogacając majątek firmy o najnowocześniejsze urządzenia. Jednocześnie staramy się by świadczone przez nas usługi utrzymać na wysokim poziomie i by ich jakość odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów.

Wodociągi

Miasto Sztum jest zaopatrywane w wodę z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego. Podstawą zaopatrzenia jest sześć studni głębinowych, zmodernizowana w latach siedemdziesiątych stacja uzdatniania wody oraz zmodernizowana w tym samym czasie pompownia II-go stopnia. Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 245 m3/h.

Kanalizacja

W 1997 r. została po modernizacji oddana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków w Sztumie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 5500 m3/d z możliwością przeciążenia do 6200 m3/d. Ścieki do oczyszczalni ścieków doprowadzane są siecią kanalizacyjną zbiorczą o długości 65,7 km do której podłączone są przykanaliki o długości 33.1 km. Na sieci znajduje się także 40 przepompowni ścieków o wydajności 10-360 m3/h.

Usługi komunalne i ściekowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie przejęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Sztumie w oparciu o mienie ruchome przekazane w formie aportu. Ponadto PWiK Sztum posiada w nieodpłatnym użytkowaniu od UMiG Sztum, wysypisko śmieci w miejscowości Nowa Wieś o pow. składowiska 1,99 ha oraz 23 lokale użytkowe i halę targową w Sztumie.