Dbamy o jakość wody

Dbamy o jakość wody

Miasto Sztum jest zaopatrywane w wodę z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego. Podstawą zaopatrzenia jest sześć studni głębinowych w stacji uzdatniania wody pompownia II-go stopnia. Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 245 m3/h. Wiejskie ujęcia wody znajdują się w miejscowościach Czernin-Górki, Parpary, Postolin, Polaszki

Read More

Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

W 1997 r. została po modernizacji oddana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków w Sztumie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 5500 m3/d z możliwością przeciążenia do 6200 m3/d. Ścieki do oczyszczalni ścieków doprowadzane są siecią kanalizacyjną zbiorczą o długości 65,7 km do której podłączone są przykanaliki o długości 33.1 km. Na sieci znajduje się także 40 przepompowni ścieków o wydajności 10-360 m3/h.

Read More

Usługi komunalne i mieszkaniowe

Usługi komunalne i mieszkaniowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie przejęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Sztumie w oparciu o mienie ruchome przekazane w formie aportu. Ponadto PWiK Sztum posiada w nieodpłatnym użytkowaniu od UMiG Sztum, wysypisko śmieci w miejscowości Nowa Wieś o pow. składowiska 1,99 ha. Zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie.

Read More

PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstało z dniem 03.03.1993 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu oraz późniejszych przekształceń jednostki powstałej na bazie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zakładu w Sztumie. Na pozycje naszej firmy w dużej mierze składają się: ogromne doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra. Staramy się być