Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego

Zarządzeniem Prezesa z dnia 01-02-2023r. wprowadza się następujące stawki za świadczone usługi związane ze stacją zlewną ścieków dowożonych:

  • Zrzut ścieków ZBO do punktu zlewnego – 8,50 zł/m3 netto,
  • Zrzut ścieków POŚ do punktu zlewnego – 150 zł/m3 netto.