Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Sztum dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez PWiK Sztum na okres 36 miesięcy od dnia 02.11.2019 roku. Poniżej link do strony:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-070-224-289-d-2019-kr.html

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie informuje, że Decyzją nr GD.RZT.070.224.289.D.2019.KR organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W związku z opublikowaniem Decyzji na portal BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 25.10.2019 roku w/w taryfy wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji tj. dnia 02-11-2019 roku.