PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Regulamin PSZOK Uchwala-nr-XXX_220_2016

W Mieście i Gminie Sztum mieszkańcy mogą korzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, znajdujący się na terenie oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu, w dniach:

Wtorek-Piątek w godzinach 8:00- 16:00 
Soboty 8:00-14:00

Do PSZOK odpady mogą dostarczyć wyłącznie mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bezpłatnie). Na miejscu mieszkaniec zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o miejscu zamieszkania.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. odpady wielkogabarytowe
2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
3. chemikalia
4. zużyte opony małogabarytowe – LIMIT – w ilości 4 sztuki rocznie od właściciela nieruchomości
5. zużyte baterie i akumulatory
6. zużyte świetlówki
7. przeterminowane leki
8. popiół
9. odpady budowlane i rozbiórkowe: LIMIT – w ilości 2m3 /rok od właściciela nieruchomość

* styropian,
* papa,
* folia budowlana,
* gąbka służąca do pakowania materiałów podczas transportu,
* okna i szkło okienne.

10. odpady ulegające biodegradacji i zielone,
11. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
12. papier i tektura
13. metale i tworzywa sztuczne
14. szkło