Założycielem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest Miasto i Gmina Sztum.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało z dniem 03.03.1993 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu oraz późniejszych przekształceń jednostki powstałej na bazie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zakładu w Sztumie.

100 % udziałów w Spółce należy do Miasta i Gminy Sztum.