Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstało z dniem 03.03.1993 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu oraz późniejszych przekształceń jednostki powstałej na bazie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zakładu w Sztumie.

Na pozycje naszej firmy w dużej mierze składają się: ogromne doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra. Staramy się być postrzegani jako firma, prowadząca racjonalną gospodarkę. Poprzez wszelkiego rodzaju inwestycje, rozbudowujemy infrastrukturę techniczną wzbogacając majątek firmy
o najnowocześniejsze urządzenia. Jednocześnie staramy się by świadczone przez nas usługi utrzymać na wysokim poziomie i by ich jakość odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów.

Wodociągi i Kanalizacja

Dział wodociągów i kanalizacji zajmuje się w głównej mierze uzdatnianiem wody dla mieszkańców Gminy i Miasta Sztum oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Usługi komunalne
i mieszkaniowe

Dział oczyszczania miasta zajmuje się szeroko pojętym utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Sztum jak i terenów zielonych w nim się znajdujących. Dział ten zajmuje się również prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz samodzielnie obsługuje gospodarkę odpadami na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Dział mieszkaniowy zajmuje się bieżącą kontrolą stanu technicznego budynków oraz analizą potrzeb remontowych i kosztów z tym związanych oraz zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie.