Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, iż:

Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.

Dane osobowe są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z . o. o. w celu zawarcia i wykonania umowy, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – w razie potrzeby instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, z tytułu świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikom.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, tzn. umożliwia dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie), ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. zapewnia realizację prawa wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia praw klienta w związku z naruszeniem przepisów ochrony danych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, z dopiskiem „Dane Osobowe”lub adres email: info@pwik-sztum.pl