Zarząd Spółki
Sławomir Kłopotowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Zbigniew Zwolenkiewicz

Piotr Szwedowski

Bożena Wołowiec-Kopko

Patryk Penk

Prokurent
Sylwia Ossowska – Główna Księgowa

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp z o. o.
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000127884.

Adres: ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum
NIP: 579-000-68-66
REGON: 170148140
Nr konta: BS Sztum 68 8309 0000 0000 0459 2000 0010 / PKO BP 90 1020 1778 0000 2402 0052 5659