Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o., oświadcza, że zgodnie z informacją telefoniczną przekazaną w dniu dzisiejszym tj. 13-08-2023 r. przez Kierownictwo Laboratorium Badania Wody w Ząbrowie, woda pobrana do badań w piątek tj. 11-08-2023 r., z tzw. punktów zgodności wyznaczonych przez Sanepid Malbork, spełnia kryteria jakości pod względem bakteriologicznym.

            Ostateczny raport z wyników badań wody zostanie udostępniony najwcześniej w dniu 16-08-2023r.

.

Informujemy, że na chwilę obecną nie otrzymaliśmy jeszcze wyników badań pobranych próbek.

O wynikach poinformujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

.

PWiK Sztum informuje, że Sanepid Malbork zbyt ogólnikowo, w swoim komunikacie wskazał miejscowość Gościszewo, jako zasilaną z ujęcia wody w Parparach.

Od 2017 roku całe Gościszewo jest zasilane z ujęcia wody w Sztumie. Wyjątek stanowią budynki za „byłą gorzelnią” w stronę miejscowości Węgry, budynki te zasilane są nadal z ujęcia wody w Parparach.

UWAGA

W związku z wczorajszym komunikatem Sanepidu Malbork, dotyczącym pojawienia się bakterii grupy coli w budynku  Stowarzyszenia Junona w Piekle,  informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały pobrane próbki wody do badań z tzw. punktów zgodności wyznaczonych przez Sanepid Malbork znajdujących się na sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody w Parparach tj.:

– sklep w Parparach,

– budynek nr 60 w Białej Górze,

– ponownie w budynku Junony w Piekle,

– dodatkowo ujęcie wody w Parparach,

Wyniki badań będą znane w sobotę 12-08-2023 r. w godzinach popołudniowych.

O wynikach badań niezwłocznie poinformujemy mieszkańców.

UWAGA

W związku z zamieszczonym komunikatem Sanepidu stwierdzającym ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli w punkcie zgodności tj. kuchnia Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Junona w miejscowości Piekło, informujemy, że wyniki badań Sanepidu dotyczą tylko i wyłącznie tego punktu, a nie całej sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody w Uśnicach.

 Spółka zleciła w trybie pilnym, badania rozszerzonej bakteriologii z pozostałych punktów zgodności na sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody w Uśnicach.

ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED ZIMĄ.

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczeniem licznika, a w efekcie wywołać niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest trudna, ani kosztowana, a dzięki kilku działaniom możemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku należy:

* sprawdzić szczelność okien i drzwi, zadbaj o ocieplenie pomieszczenia tak, aby mroźne powietrze nie przenikało do środka;

* owinąć wodomierz suchym materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami.

W sklepach można też kupić wełnę mineralną lub matę izolacyjną. Prosimy pamiętać, aby nie zakrywać okienka umożliwiającego sprawdzenie wskazania licznika;

* zabezpieczyć odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur, np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience należy:

* sprawdzić szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnić ubytki np. pianką montażową;

* uprzątnąć studzienkę i koniecznie usunąć zalegającą w niej wodę.

Przed mrozem należy zabezpieczyć także sieć sezonową, np. ogrodową. Trzeba odwodnić instalację i zamknąć dopływ wody. W przeciwnym razie, woda w rurach może zamarznąć i je rozsadzić, co wiąże się z kosztownymi naprawami.