Dokumenty

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sztum

Regulamin PSZOK

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Taryfa 2018-2021

Taryfa 2017

Taryfa 2016