Taryfy

                                                   TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

                                                          I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

                                                                           NA TERENIE GMINY SZTUM

obowiązuje od 12.12.2017 r. przez okres 180 dni

na podstawie art.9 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.2017 poz.2180)

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz.328)

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Sztum.

Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m WODA   netto Cena zł/m WODA brutto Cena zł/m ŚCIEKI  netto Cena zł/m ŚCIEKI brutto Opłata        stała           netto
Gospodarstwa domowe 3,61 3,90 5,17 5,58 3,50
Przemysł spożywczy 3,74 4,04

Pełna treść taryf znajduje się w siedzibie firmy przy ul. Kochanowskiego 28 w Sztumie.