Historia

Założycielem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest Miasto i Gmina Sztum.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało z dniem 03.03.1993 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu oraz późniejszych przekształceń jednostki powstałej na bazie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zakładu w Sztumie.

100 % udziałów w Spółce należy do Miasta i Gminy Sztum.

Przedsiębiorstwo dzięki swemu nowemu kształtowi organizacyjno-prawnemu, opartemu o jednolite przepisy prawa zapisane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz wzory standardów Unii Europejskiej zarówno w dziedzinie finansowania przedsięwzięć jak i zarządzania – otrzymało niezaprzeczalnie doskonałą  przepustkę w przyszłość.

Koniec lat dziewięćdziesiątych to bez wątpienia najlepszy czas na wpisanie się naszego zakładu w nową rzeczywistość gospodarczą kraju. Wraz ze zmianą formuły prawnej Przedsiębiorstwo stało się wreszcie równoprawnym uczestnikiem życia gospodarczego, a przyjęta przez nią struktura organizacyjna motywuje do bardziej efektywnego i racjonalnego wykorzystania majątku celem osiągnięcia zysku, jak również do poprawy jakości i sprawności  świadczonych usług.