Przetargi

Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Gościszewo, Goraj obr. Gościszewo, Koniecwałd, Grzępa obr. Koniecwałd, Polanka obr. Uśnice, gmina Sztum

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja

Projekt budowlany

STWIOR

Przedmiar robót

4. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy

5 Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy

6. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy

7. Załącznik nr 5 do SIWZ – grupa kapitałowa

8. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót

9. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Zobowiązania

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zmiana SIWZ-1

13. Wyjaśnienia nr 1

14. Wyjaśnienia nr 2

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Zawiadomienie o wyborze oferty

17. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dostawa nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki na podwoziu trzyosiowym, w formie leasingu operacyjnego.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt umowy i inne załączniki  

3. Pytania i odpowiedzi

4. Pytania i odpowiedzi

5. Informacja o złożonych ofertach

6. Zawiadomienie o wyborze oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Remont lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej nr 13 w Sztumie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Projekt umowy

4. Dokumentacja:

.

5. Stan obecny lokali

5. Pytanie 1

6. Pytanie 2

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowościach Górki-Czernin w gminie Sztum.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Dokumentacja projektowa:

4. Przedmiar robót

5. Pytanie 1.

6. Pytanie 2.

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia