Ogłoszenia

Apel do mieszkańców
dotyczący ograniczenia zużycia wody.
Ze względu na panującą suszę i okresowe braki wody w niektórych miejscowościach, PWiK Sztum apeluje do mieszkańców o ograniczenie podlewania ogródków i upraw, oraz mycia samochodów.
Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższego apelu.

W związku z poważną awarią sieci wodociągowej przy ul. Reja informujemy iż występują problemy komunikacyjne. Prace potrwają do ok. godz. 16.

W związku z awarią sieci telefonicznej na Oczyszczalni ścieków

podajemy zastępczy nr telefonu 508-065-183

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Szanowni Państwo!

ZMIANA HARMONOGRAMU!!!

PWiK Sztum zawiadamia, iż nastąpi zmiana harmonogramu dla rejonu

Postolin, Polaszki, Michorowo

wywóz odpadów, który planowo miał odbyć się 24 grudnia 2018r.

zostaje przeniesiony na sobotę 22 grudnia 2018r.

Za utrudnienia przepraszamy,

jednocześnie dziękujemy za współpracę.

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Rada Nadzorcza wybrała do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADZTWO

FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH

82-300 ELBLĄG, UL. HETMAŃSKA 28

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Pasaż Handlowy

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o przyznaniu pomocy – projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Rada Nadzorcza wybrała do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADZTWO

FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH

82-300 ELBLĄG, UL. HETMAŃSKA 28

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Oferta powinna uwzględniać ceny za rok 2017 i 2018

(w przypadku wyboru nowej firmy audytorskiej umowa zostanie podpisana na okres dwóch lat zgodnie z nowymi przepisami UoR oraz Ustawy o biegłych rewidentach.)

Harmonogram odbioru odpadów 2017

JAK SEGREGOWAĆ 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego