Ogłoszenia

 
 

OFERTA PRACY

KONSERWATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNYCH

Informacje ogólne:

 • Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy,
 • Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas określony)

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych części mechanicznej, biologicznej i osadowej, oraz prac przepompowni i sieci kanalizacyjnych.
 • Obsługę urządzeń w zakresie zapewnienia ciągłości oraz prawidłowości pracy pomp, dmuchaw, mieszadeł oraz innych maszyn i urządzeń, w szczególności utrzymywanie
  w należytym stanie technicznym urządzeń, maszyn, sprzętu i instalacji w obiektach,
 • Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji instalacji, urządzeń oraz maszyn,
 • Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Prace pomocnicze związane z utrzymywaniem porządku na terenie obiektów oczyszczalni,
  w tym utrzymanie zieleni.

Wymagania:

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • Dyspozycyjność, rzetelność
 • Systematyczność i zaangażowanie w realizowaniu obowiązków,
 • Umiejętność działania w zespole
 • Preferowany profil wykształcenia: zawodowe – mechanik, hydraulik albo pokrewne,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane posiadanie uprawnień w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych: pompy, dmuchawy, agregaty elektryczne,

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie swojego CV na adres: info@pwik-sztum.pl


OGŁOSZENIE O OFERTOWYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTU

 1. Ogłoszenie
 2. Umowa kupna – sprzedaży
 3. Formularz oferty
 4. Zdjęcia

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Rada Nadzorcza wybrała do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk


Rada Nadzorcza PWiK w Sztumie Spółka z o.o.  zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2020 i rok 2021.

 


Prace modernizacyjne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sztumie informuje, że w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi na Ujęciu Wody w miejscowości Postolin, wystąpić mogą utrudnienia i zakłócenia w dostawie wody.

Modernizacja Ujęcia Wody w Postolinie potrwa jeszcze do połowy czerwca 2020 i po tym okresie stan ten ulegnie poprawie.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.


W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Rada Nadzorcza wybrała do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADZTWO

FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH

82-300 ELBLĄG, UL. HETMAŃSKA 28

.


Rada Nadzorcza PWiK w Sztumie Spółka z o.o.  zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 i rok 2020.

 


 

W związku z poważną awarią sieci wodociągowej przy ul. Reja informujemy iż występują problemy komunikacyjne. Prace potrwają do ok. godz. 16.

 

 

W związku z awarią sieci telefonicznej na Oczyszczalni ścieków

podajemy zastępczy nr telefonu 508-065-183

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Szanowni Państwo!

ZMIANA HARMONOGRAMU!!!

PWiK Sztum zawiadamia, iż nastąpi zmiana harmonogramu dla rejonu

Postolin, Polaszki, Michorowo

wywóz odpadów, który planowo miał odbyć się 24 grudnia 2018r.

zostaje przeniesiony na sobotę 22 grudnia 2018r.

Za utrudnienia przepraszamy,

jednocześnie dziękujemy za współpracę.

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Rada Nadzorcza wybrała do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADZTWO

FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH

82-300 ELBLĄG, UL. HETMAŃSKA 28

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Pasaż Handlowy

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o przyznaniu pomocy – projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Rada Nadzorcza wybrała do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

DORADZTWO

FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH

82-300 ELBLĄG, UL. HETMAŃSKA 28

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Oferta powinna uwzględniać ceny za rok 2017 i 2018

(w przypadku wyboru nowej firmy audytorskiej umowa zostanie podpisana na okres dwóch lat zgodnie z nowymi przepisami UoR oraz Ustawy o biegłych rewidentach.)

Harmonogram odbioru odpadów 2017

JAK SEGREGOWAĆ 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania sprawozdania finansowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. badania sprawozdania finansowego