Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klientów mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.
• By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody: apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzieży wody z hydrantu i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer tel. 55 277 22 14 (czynny całą dobę) lub zgłaszanie takich przypadków bezpośrednio na Policję tel. 997 lub 112. Tylko eliminując proceder kradzieży wody z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.
• Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł. Za nielegalne korzystanie wody z hydrantu Spółka wszczynać będzie postępowania karne.

Comments are closed.