Inne

Taryfy obowiązujące od 12-12-2017 przez 180 dni

Dodał dnia Grudzień 11, 2017 at 1:57 pm

                                           TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ                                                   I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW                                                                 NA TERENIE GMINY SZTUM obowiązuje od 12.12.2017 r. przez okres 180 dni na podstawie art.9 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.2017 […]

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych

Dodał dnia Grudzień 8, 2017 at 11:20 am

Harmonogram odbioru odpadów 01-06/2018 Harmonogram Harmonogram odbioru odpadów 2017 Harmonogram odbioru odpadów od Lipca 2017 do Grudnia 2017 JAK SEGREGOWAĆ jak segr 17              

Oświadczenie Prezesa PWiK w sprawie oczyszczalni ścieków

Dodał dnia Lipiec 27, 2017 at 2:01 pm

Oświadczenie

UWAGA PRZYPOMINAMY O WYWOZIE POPIOŁU !!!

Dodał dnia Grudzień 14, 2016 at 9:44 am

OGŁOSZENIE scan0017