Inne

Taryfy 2018-2021

Dodał dnia 11 grudnia, 2017 at 1:57 pm

                                           Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/224/D/2018.OF z dnia 26.04.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. podaje do wiadomości stawki opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 26 maja 2018 r. na lata 2018 – 2021.   Dla zaopatrzenia w wodę […]

UWAGA PRZYPOMINAMY O WYWOZIE POPIOŁU !!!

Dodał dnia 14 grudnia, 2016 at 9:44 am

OGŁOSZENIE scan0017