PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstało z dniem 03.03.1993 roku, w wyniku podziału Na pozycje naszej firmy w dużej mierze składają się: ogromne doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra. Staramy się być postrzegani jako firma, prowadząca racjonalną gospodarkę. Poprzez wszelkiego rodzaju inwestycje, rozbudowujemy infrastrukturę techniczną wzbogacając majątek firmy o najnowocześniejsze urządzenia. Jednocześnie staramy się