Archive for Grudzień, 2017

Taryfy obowiązujące od 12-12-2017 przez 180 dni

Grudzień 11, 2017

                                           TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ                                                   I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW                                                                 NA TERENIE GMINY SZTUM obowiązuje od 12.12.2017 r. przez okres 180 dni na podstawie art.9 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.2017 […]

Posted in Inne Komentowanie nie jest możliwe

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych

Grudzień 8, 2017

Harmonogram odbioru odpadów 01-06/2018 Harmonogram Harmonogram odbioru odpadów 2017 Harmonogram odbioru odpadów od Lipca 2017 do Grudnia 2017 JAK SEGREGOWAĆ jak segr 17              

Posted in Aktualności, Inne Komentowanie nie jest możliwe